Extrema byggkrav på en av världens nordligaste campingplatser

Det är högsäsong på en av världens nordligaste campingplatser på Nordkapplatån. Och att uppgradera serviceanläggningen med nytt tak i vinter, var ett jobb som krävde expertis.

– Det är extremt. Helt extremt. Du kan komma ut på taket och hitta stora stenar som har kastats upp dit. Med ständig blåst direkt från Barentshavet är detta ett krävande jobb.

Orden kommer från marknadsansvarig Svein Erik Dalheim hos Protan Takservice, de Alta-baserade takexperterna som nyligen renoverat Norges nordligaste fastlandstak på den sista front mot ishavet, nämligen Nordkapp – toppen av Europa.

Klippen 71 grader nord är sannerligen en extrem plats. Det är något av den barskaste natur som Norge har att bjuda på, och utsikten från den klippan hela 307 meter över havet är spektakulär. Här trotsar äventryrslystna människor från hela världen de våldsamma naturkrafterna, och möts vid den välkända Globusen där de delar upplevelsen av att stå på toppen av Europa.

På klippen kan de över 250.000 årliga besökande söka skydd från väder och vind i Nordkaphallen. Bygget huserar allt från restaurang och utställningar om Nordkaps rika historia, till den exotiska bröllopsdestinationen St. Johannes’ kapell. Men Barentshavets isvind och nederbörd är skonlös i stort sett året runt, och över tid sätter det sin prägel på Nordkapphallen.

Läs också: https://www.protan.se/takduk-och-tatskikt/anvandningsomraden/vattenfordrojningstak/

Nordkapp med YT-knapp.png

Erfarna takläggare

När det speciella taket på turistmålet sprang läck, hade det stått emot årtioende av vinterstormar. Det var tunget att bytas, och med de klimatförhållanden vi hittar 71 grader nord, var det inte ett jobb för vem som helst. Förfrågan skickades därför till Alta och Protan Takservice, som är experter på tak i nordliga regioner.

- Vädret på Nordkapplatån har inget motstycke. Det ger stora utmaningar med genomföringar och beslag. Då är det helt enkelt en enorm fördel att använda folk som har kunskap om de lokala förhållandena, berättar Dalheim på Protan Takservice.

Vindstyrka orkan är det normala

Med över 30 års erfarenhet med nordnorska tak, vet de att här krävs en speciellt stark taklösning. Det visade också vindlastberäkningarna, som är en väsentlig del av projekteringen knutet till denna typen av uppdrag. Med hjälp av geografiska och meteorologiska data, kom man fram till att taket måste kunna tåla kastvindar på så mycket som 79 meter i sekunden, eller hela 284 kilometer i timmen. I jämförelse betecknas kastvindar över 32 meter i sekunden som orkan. Det är bara undantagsvis att vindlastberäkningarna kommer upp i sådan styrka, så för sådana extrema förhållanden behövde man en extrem taklösning.

Därför valde man att montera https://www.protan.se/takduk-och-tatskikt/losningar/protan-takduk-med-flik/. Dessa flikarna är kanter i takduken där takläggaren kan använda extra infästningar, något som ger en extremt robust infästning, men som också sparar hantverkaren mycket extraarbete. Lösningen är speciellt väl lämpat för vindexponerade ytor, och används därför mycket i norr och längs med kusten.

I skydd från stormen

På hösten och vintern har Nordkapplatån som vanligt en jämn tillströmning av busslaster med japaner med selfiepinne och begeistrade amerikaner med in- och utvända paraplyer. När de har känt på arktiska kastvindar och Barentshavets krafter, frestar de nog med varmt kaffe och våfflor i caféet i Nordkaphallen.

Tack vare takläggarnas expertis och Protans unika taklösning blir turisterna serverade i både lugna och torra omgivningar på den sista fronten mot ishavet.

Les også: https://www.protan.se/nyheter/tar-plastgrepp-med-nyutvecklad-pvc/