Fredric Nilholt ny VD på Protan AB

Vi vill välkomna Fredric Nilholt som ny VD på Protan AB!

Fredric har 20 års erfarenhet inom byggindustrin där han har haft flera roller inom försäljning, säljledning och chefspositioner och blir ett välkommet tillskott till organisationen. 

Fredric har god kunskap och stort nätverk inom industrin och har jobbat med föreskrivande led, huvudentreprenörer och andra relevanta kundsegment.

Fredric Nilholt