Nordic Property Expo

Vi vill tacka alla som besökte vår monter på Nordic Property Expo!

Den 11-12 septembert syntes vi på den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch, Nordic Property Expo i Göteborg, som både är en mässa, konferens och investeringsforum!

Här presenterade vi Protan Takförvaltning som en del av lösningen på fastighetsbranschens utmaningar inom fastighetsutveckling och förvaltning.

Tack till alla besökare och visat intresser för Protan Takförvaltning!