Om du väljer ett tak från Protan, gör du ett val för framtiden

Protan SE-B får bedömningen B i Sunda Hus!

Fokus på miljö

Protan har kvalitets- och miljöstyrningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 och våra produkter har en EPD-miljödeklaration (Environmental Product Declaration). Denna verifierar att Protan takduk:

  • har minsta CO2 påverkan
  • har lägst energiförbrukning under produktion
  • är tillverkat av REACH- godkända råvaror
  • läcker inte kemikalier till naturen
  • är fri från emissioner
  • förorsakar minimalt med avfall på byggarbetsplats
  • har lägst vikt som ger minst miljöbelastning under transport

Läs mer om våra produkter och miljöarbete här. 

När det i ett projekt ställs högre krav på produkterna så har vi produkter som uppfyller dessa. Protan SE-B 1,5 är en variant på Protan SE och finns i mörkgrå och svart, 1 och 2 m rullbredd och har nu fått bedömningen B i Sunda Hus. Protan SE-B finns även med i Byggvarubedömningen och accepteras i BASTA.

Alla moderna byggnadsprodukter innehåller en lång rad kemikalier. Hos Protan strävar vi mot att minimera det totala antalet kemikalier, och vi har en proaktiv hållning inför att byta till mer miljövänliga råmaterial.  

Läs mer här!

Detta är dokumenterat i vårt BASTA-godkännande, Byggvarubedömningen och Sunda Hus.