Tillsammans är vi bäst på hållbart samhällsbyggande

Protan är sedan maj ny medlem i SGBC (Sweden Green Building Council)

Protan AB har i maj antagits som medlem i SGBC (Sweden Green Building Council) som är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Medlemmarna av SGBC har gemensamt att de arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans med andra medlemsföretag och organisation vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Som medlem är vi del av ett nätverk med 300 företag och organisationer där vi samverkar i studiebesök, medlemsmöten, expertnätverk, seminarier och konferenser. Genom vårt medlemskap i Sweden Green Building Council har vi möjligheten att hålla oss uppdaterade om de certifieringssystem som SGBC arbetar med: Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM-SE och LEED. Vi är sedan tidigare aktiva deltagare på deras kurser om de olika certifieringssystemen. Detta för att öka vår och våra kunders kunskap och visa att vi är en materialleverantör med stort fokus på ett hållbarhet byggande.  Med vårt medlemskap i SGBC kan vi också vara med och utveckla innehållet i certifieringssystemen och dess verktyg.

SGBC erbjuder verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. På så sätt stödjer SGBC företag och organisationer att nå sina hållbarhetsmål. Sweden Green Building Council arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras, läs mer på www.sgbc.se

 

SGBC logotype lång färg