Så tömmer det vattnet - på taket

Klimatforskare är inte i tvivel; extremväder är det nya normala. Skyfall, översvämningar, värmeböljor och blåst. Vi måste rusta oss för framtidens extremväder, och vi måste göra det nu.

Kombinationen av ökad urbanisering och tätare extremnederbörd gör att dagens dagvatten- och avloppsnät kämpar med kapaciteten varje gång himlens slussar öppnar sig över svenska städer och tättorter.

Krav på åtgärder

Varje år kostar ödeläggelser från extremväder som högt flöde och översvämning miljarder för samhället. Att uppgradera gamla och föråldrade avloppsnät är en dyr och tidskrävande affär, och detsamma är nedgrävning av stora dagvattenreservoarer i smala stadsgator.

Samtidigt ställer i nu fler och fler kommunner tuffa krav på dagvattenhantering vid nybyggnation. Det betyder att om man ska uppföra en byggnad måste finnas en plan för hur kraftiga skyfall ska hanteras för att säkerställa att människor och infrastruktur inte skadas.

Svarat på dessa utmaningar ligger på höjden. Genom att samla vattnet på de stora takytorna över staden, och sedan gradvis släppa ut vattnet i avloppssystemet.

Detta är Protan BlueProof

Denna unika produkt kallas BlueProof och är utvecklad av Protan, en av Europas största leverantörer av effektiva och innovativa taklösningar. Med Protan BlueProof får man en hållbar och miljövänlig funktionsutvigdning som uppfyller inte bara dagens, men också framtidens utmaningar knutna till dagvattenhantering.

Content artikel - BP


Tar skyfallet på allvar

Fastighetsägare har ett stort ansvar att bära och förvalta när det kommer till att klimatanpassa byggnader som ju utgör en stor andel av städers hårdgjorda ytor, där avloppsnätet ensamt inte räcker till.

En som har fått upp ögonen för ökat extremväder, stora nederbördsmängder och påföljande vattenskador i källare, är ägaren av Olivgården Fastighet AB i Katrineholm Jörgen Staf:

– Klimatet är en punkt som är oftare på agendan nu jämfört med för tio år sedan. Produkter för byggindustrin som är anpassat till det nya klimatet måste komma, av såväl miljömässiga- som ekonomiska skäl.

De platta taken på två av Olivgårdens bostadshus var bland de första byggnaderna i Sverige som fick installerat Protans vattenfördröjningssystem BlueProof, och Staf är full av lovord om produkten:

– Med tanke på BlueProofs livslängd är det här på lång sikt en både billigare och bättre produkt än många andra. Har man platta tak så är det här kanske rentav den bästa lösningen.

Så töms dagvattnet

Vid skyfall kan det komma femtio milliometer regn på bara en timme. I ett sådant scenario kommer ett platt tak på tusen kvadratmeter med traditionell dränering belasta ett underdimensionerat och föråldrat avloppsnät med femtio kubikmeter vatten i timmen.

Hålls däremot vattnet igen på den stora takytan, kommer vattnet som byggs upp på taket släppas ut gradvis och kontrollerat i avloppsnätet, så att överbelastningen som leder till översvämning och bidragande skador reduceras avsevärt.

– Extremväder är det nya normala och det måste vi inom byggindustrin jobba för att hitta innovativa lösningar på. Av den anledningen är vi glada över att kunna hjälpa Olivgården och många andra med att lösa översvämningsproblematiken, berättar säljchef Björn Nordseth på Protan.

Se video: Så fungerar det

image.png