Tema Tak i Malmö

Väderbaserade tak med Protan

Den 18 mars anordnade SBR en träff på Scandic Triangeln, Malmö med temat tak som lockade ett 60 tal deltagare. Jens Holmlund, VD för Protan AB, berättade om olika typer av taklösningar och väderbaserade tak och tog upp exemplet med stormen Sven 2013 som svepte över Malmö med kraftiga skyfall som skapade stora översvämningar  och stora kostnader för sanering och restaurering. Citytunneln var bara 15 cm från att översvämmas.

Klimatet förändras och det uppstår oftare större skyfall på kort tid och att detta bör beaktas i det nya byggandet. Jens tog upp olika tak och system som tillsammans med lösningar som bassänger, brunnar och tunnlar kan förebygga översvämningar. Blå (BlueProof) och gröna tak är bra på att förebygga detta. Gröna tak delas in i  sedum, semi intensiva och intensiva tak och Jens redogjorde skillnaderna och fördelarna mellan dessa olika typer.

Slutligen fick deltagarna en praktisk demonstration genom en vattenfylld modell i salen på hur Blueproof fungerade. Blueproof är ett system för vattenfördröjning på tak. Takytan beräknas i förhållande till kapacitet, restriktorer håller tillbaka en beräknad mängd nederbörd. Vattnet reduceras därför kontrollerat till gatuplan, dagvattenledning, vattenmagasin eller regnbedd.

Tema tak i Malmö den 18 april - SBR
sbr.se

Läs mer om Protan BlueProof  här!