BlueProof - översvämningsrapporten

Extremväder är det nya normala

Med ökad urbanisering och mer nederbörd har dagens avloppsnät i byar och städer svårare att hantera dagvattnet

Extremare väder

Kraftiga skyfall i Malmö och Köpenhamn har satt problematiken på kartan. Det finns en trend av ökad nederbörd i Sverige och när skyfallen kommer i stadsbebyggelse med mycket gator och asfalt har vattnet ingenstans att ta vägen. Så många som 49 procent av ägare, förvaltare och utvecklar inom bygg har blivit utsatta för översvämningsskador de senaste tre åren, enligt en undersökning som Protan har gjort tillsammans med Byggfakta.

Vi har också låtit intervjua 4 experter inom området. Dessa är representerade från SMHI, DHI, Boverket och Stockholm Vatten och Avlopp.

Klicka på bilden nedan för att ladda ned rapporten som PDF.

 

Översvämningsrapporten