Produktdatablad, prestandadeklarationer, godkännanden, CE-märkning m.fl.

Vår dokumentation på hemsidan skapar transparens gällande materialens egenskaper. Rätt materialval för olika förhållanden är utslagsgivande.

Produktdatablad/Prestandadeklarationer/systemdatablad/Miljögodkännaden/Tekniska godkännanden hittar du på nedan länk.

 

Klicka här för att söka i vår dokumentdatabas!

 

Produkter för byggnader, har stor betydelse för byggnadens kvalitet. Alla produkter ska därför ha egenskaper som medverkar till att byggnader uppfyller vissa grundläggande krav.

1. juli 2013 trädde nya europeiska regler för byggvaror i kraft, Byggvaruförordningen, och det är nu krav på obligatorisk prestandadeklarationer och CE-märkning för många byggvaror, bland de som ska märkas är Protans tak och membranprodukter.

För produkter där det finns en harmoniserad produktstandard (hEN) eller när producenten har skaffat sig ett europeiskt tekniskt godkännande (dagens europeiska tekniska godkännanden (ETA)), ska producenten utarbeta en prestandadeklaration. Prestandadeklarationen är också grunden för den obligatoriska CE-märkning.
Prestandadeklarationen ska ge information om producenten, byggvarans avsiktliga användning, relevanta fördelar, vilket tekniskt kontrollorgan som har varit involverat, vilka uppgifter som det tekniska kontrollorganet har utfört och vilka certifikat som det tekniska kontrollorganet har utställt. I Norge ska prestandadeklarationen vara på norska eller på ett skandinaviskt språk. Implementeringen av byggevaruförordningen drar en tydlig linje mellan CE-märkta och ej CE-märkta byggvaror. Planerare och entreprenörer kommer på så vis få nödvändiga upplysningar för att kunna välja rätt produkter så att de tekniska kraven för byggnaden som är föreskrivet i plan- och bygglagstiftningen (PBL) uppfylls.
På bakgrund av byggvaruförordningens tillägg III har Protan AS utarbetat följande prestandadeklaration för de tak och membranprodukter som omfattas av detta.

Protans Prestandadeklarationer finns tillgängliga på flera språk.

 

Kemikalieresistens PVC
Färgkoder

Produktguide Tak/Terrass

Protan produktguide

Säkerhetsdatablad
Protan Kontaktlim KL 95

Systemdatablad
Extensivt tak

 

Vi är kvalificerade att delta i hållbara byggprojekt, där våra miljövarudeklarationer bidrar till att uppfylla kraven för certifieringssystem som BREEAM eller LEED och Miljöbyggnad.