EPD

EPD är en miljödeklaration som sammanfattar en miljöprofil. Kunden kan jämföra miljöprofiler och göra ett val utifrån en miljödeklaration.

Vad är en EPD?

EPD är en miljödeklaration som sammanfattar en miljöprofil. Kunden kan jämföra miljöprofiler och göra ett val utifrån en miljödeklaration.

En miljödeklaration är ett kortfattat dokument som uppsummerar miljöprofilen för en komponent, en färdig produkt eller en tjänst på ett standardiserat och objektivt sätt. Förkortningen EPD används i internationella sammanhang. EPD står för Environmental Product Declaration.

Här hittar ni en introduktion till EPD-systemet. Källa:www.evirondec.com

Kraven till hur en EPD skall göras är specificerat i ISO-standard 14025 Environmental Labels and Declarations Type III. En EPD görs på grundlag av en livscykelanalys (LCA) enligt ISO 14040-14044. De standardiserade metoderna säkerställer att miljöinformationen inom samma produktkategori kan jämföras från produkt till produkt, oberoende på region eller land. Därmed skall kunden kunna jämföra miljöprofil och göra en värdering och ett val baserat på miljödeklarationen. Kontorsmöbler, rengöringstjänster, ett ton standardcement till betong i ett bostadsprojekt, eller en kWh vattenkraft till uppvärmning av en kontorsbyggnad är exempel på vad som kan miljödeklareras.

Oberoende verificerade miljödeklarationer säkerställer miljöinformation enligt fyra krav: objektivitet, jämförbarhet, trovärdighet och adderbarhet.

Ladda ned vår EPD här:

Varför EPD?

Både tillverkare och användare av produkter behöver kunskap och fakta för att kunna nå största miljönytta vid utveckling och val av produkter och lösningar. För att kunna jämföra olika alternativ har vi nytta av att använda standardiserade system för hur fakta har tagits fram och hur de redovisas. EPD är ett sätt att deklarera en produkt eller tjänsts miljöprestanda på ett standardiserat och jämför-bart sätt och baserat på hela dess livscykel (=LCA baserad).

Ett viktigt användningsområde för EPD: er finns inom hållbar upphandling, eftersom informationen är jämförbar. Efterfrågan på miljöprestanda uppkommer också vid Miljöcertifiering av byggnader i olika system, t.ex. Miljöbyggnad, Green Building, BREEAM och LEED, även om det idag inte finns någon koppling mellan dessa system och EPD. Då EPD: er alltid granskats av en oberoende part har den dessutom en hög trovärdighet jämfört med andra typer av deklarationer. En EPD innehåller den mesta miljöinformation som kan vara relevant i en upphandling eller miljöcertifiering.

(Källa, www.svenskbetong.se, 2013, Hållbarhetsutskottet)

Ladda ned vår EPD HÄR!