Takskola 2

Takskola 2 - fördjupad kunskap om Protans produkter och monteringstekniker. Praktisk utövning och tekniska kalkyle med ett öga på miljö och HMS.

Takskola 2 - fördjupad kunskap om Protans produkter och monteringstekniker. Praktisk utövning och tekniska kalkyle med ett öga på miljö och HMS.

Protan Takskola 2 är en 5 dagars praktisk och teoretisk kurs för taktäckare med minimum 2 års varierande erfarenhet som Protan montör. Genom kursen skall kursdeltagarna dokumentera att hon/han innehar de nödvändiga kunskaperna samt praktiska färdigheterna som krävs för att kalla sig Auktoriserad Protan Taktäckare. Kursen behandlar hela vårt urval av produkter och lösningar och går in på samtliga användningsområden av Protan takduk och tätskikt. Det undervisas också i vindlastberäkning och mekaniska fästdon, takkonstruktioner, ångspärr, isoleringsmaterial och tekniska föreskrifter från 2010, bl.a. inkluderat brandskydd. Det undervisas även om relevant teknisk information, dokumentation under projektet och om reklamationsbehandling. Kvalitet, miljö och HMS är mycket viktigt för Protan och är också ett centralt tema i denna kurs.

Protan Takskole 2 arrangeras i Protans lokaler i Drammen. Det avslutas med ett praktisk prov och kursbevis tilldelas de som klarar examen. Deltagarna mottar också en informationspärm med monteringsanvisning, godkännanden, anvisningar och broschyrer.

Målgrupp: Erfarna Protan taktäckare med minimum 2 års varierad erfarenhet som Protan taktäckare. Deltagaren måste ha klarat Takskola 1.

Pris: NOK 4.000,- per person

Varaktighet: 5 dagar.