Takförvaltning

Vi hjälper dig att ta hand om ditt tak. Inspektion och underhåll är en förutsättning för ett taks funktion under lång tid. Vi gör underhåll på alla byggnader med platta, låglutande eller välvda tak. Vi förvaltar tak täckta med PVC eller asfalt. Enligt forskningsinstitut är den förväntade livslängden för plana tak minst 30 år. Vi vet att man med enkelt underhåll och förebyggande åtgärder kan undvika kostnader och drastiskt förlänga takets livslängd. Vi kan tak, vi har erfarenhet av att se fel innan de uppstår, och vi kan rekommendera åtgärder innan de blir en dyrbar kostnad.