ATS Östersund

Trygghetens hus får nytt tak som motsvarar tre fotbollsplaner

Samlokal myndighet
Protan Exponerat tak
Östersund
Protan SE 1,2 mörkgrå
24 000 m²
Hemsö Fastighets AB

Nytt tak på en yta som motsvarar tre fotbollsplaner i Östersund.

Gamla tak blir som nya när Jitab utför en omläggning av tak på uppdrag av Hemsö Fastighets AB i gamla Yrkeshögskolan i Östersund. Protan takduk på en yta om 24 000 kvm, motsvarande drygt tre fotbollsplaner, säkerställer en hållbar lösning för många år framöver.

Gamla militärhögskolan – ”Blåljus” är numera lokaler för räddningstjänst och polis. I Trygghetens Hus finns en rad myndigheter och organisationer samlokaliserade.

Beskrivning: Omläggning av befintligt papptak med 1 lag fiberduk, 1 lag Protan SE 1,2 mm mörkgrå.

Jitab har utfört alla arbeten själva utan underentreprenörer.