Cirkusrestaurangen Furuvik

Som ett cirkustält i blågult

Restaurang
Protan Exposed Roof
Furuvik
Protan SE 1,2 blå och gul
Gävle kommun
  • Tätskikt: Protan SE 1,2 mm blå och gul.
  • Ägare: Gävle kommun.
  • Byggare Skanska.
  • Takentreprenör: Takringen Akustikbyggen AB