Gotländskt faltak

Tjärat furutak nära Bomunds i Hammaren på Gotland

Tjärat furutak
Hammaren, Gotland
Trätak

Det gotländska traditionella faltaket är tidlöst vackert och står sig väl tillsammans även med modern arkitektur.

Plats: När Bomunds i Hammaren, Gotland

Arkitekt: Enflo Arkitekter AB

Entreprenör: Fide Bygg AB