SEB-USIF Arena

Bågformat sedumtak i Uppsala

Sporthall
Sedumtak
Uppsala
7 500 m²
Rosendals Fastigheter i Uppsala AB

”Naturen fortsätter oavbruten. Ängen följer med upp på taket av byggnaden, i form av 7 500 kvm sedummatta. Bågformen följer tennisbollens bana genom luften.”

Byggherre/Fastighetsägare: Rosendals Fastigheter i Uppsala AB http://www.rosendaluppsala.se

Arkitekt: Christensen & Co arkitekter www.cco.as - Ansvarig: Mikael Ahrbom

Totalentreprenör ÅC bygg Knivsta - Ansvarig: Pertti Rautio och Isko Karevaara

Fotografer: Johannes Rousseau, Per Ranung och MA = Mikael Ahrbom