Takpriset 2018

Takpriset 2018 arrangeras av Protan för att lyfta fram våra takentreprenörer och ett specifikt projekt, öka medvetenheten och framhålla vikten av byggnadens femte fasad - taket!

Takpriset 2018

Takpriset 2018 arrangeras av Protan för att lyfta fram våra takentreprenörer och ett specifikt projekt, öka medvetenheten och framhålla vikten av byggnadens femte fasad - taket!

Protan Takentreprenörer är totalleverantörer inom tätning av tak och terrasser och levererar säkra lösningar för radontätning. Kvalitet, flexibilitet och tillförlitlighet är varumärket.

 

Bakgrund

I Sverige hade vi 2016 en tillgänglig takyta på cirka 132 miljoner kvadratmeter som nu två år senare utökas ytterligare till följd av en ökande population och ett intensivt byggande. Taket utgör en liten del av byggnaden, men är av desto större vikt för funktionen. Detta vill vi visa med hjälp av våra autkroiserade takentreprenörer!

Mål och syfte med tävlingen

Syftet med tävlingen är att visa upp några av nordens bästa takentreprenörer och projekt som speglar den goda kompetens och kunskap de besitter. Vi efterlyser bidrag som framhäver takets estetik med färg eller form, visar på takets möjligheter som exempelvis vattenfördröjning, vakuumtak, Solar Roof, Cool Roof, gröna tak och/eller profilering av en byggnad/företag.

Det kan också vara ett tak som är med i en miljöcertifiering av en byggnad som på så sätt visar att taket kan vara en del i en hållbar klimatanpassning för att förbättra miljön för människor i en allt mer urban miljö. Genom god estetik, konstruktion, funktionalitet samt genom anpassning till dagens byggnadskrav.

Tävlingsregler

Inga bidrag är för små eller för stora, men taket ska dock vara påbörjat tidigast den 1/8 2017. Skicka in bild/bilder tillsammans med en beskrivning av taket och utförande. 

Tidplan

Tävlingen startar den 1 juli och pågår till den 31 augusti. Vinnaren presenteras i mitten av oktober!

Bidragen kommer att presenteras här löpande.