Takpriset 2017

"Sveriges smartaste tak"

Takpriset arrangeras av Protan för att lyfta fram ett specifikt projekt, öka medvetenheten och framhålla vikten av byggnadens femte fasad - taket!

Du är välkommen att skicka in ditt bidrag till sale@protan.se!

Bakgrund

I Sverige hade vi år 2013 en tillgänglig takyta på över 30 000 hektar. Idag, fyra år senare är den långt mycket större än så, till följd av en ökande population och ett intensivt byggande. I takt med att befolkningen fortsätter att öka behöver ännu fler människor tak över huvudet - dessutom urbaniseras städerna mer och mer. Det ställer nya krav på hur vi möter de klimatförändringar och miljökrav vi står inför idag. Bland annat är ”God bebyggd miljö” ett av de 16 miljökvalitetsmål som Riksdagen har beslutat om. Med den bakgrunden vill Protan AB bjuda in till tävlingen ”Sveriges smartaste tak”.

Mål och syfte

Syftet med tävlingen är att visa på goda exempel från hållbart byggande och göra detta med siktet inställt på framtiden. Vi efterlyser bidrag som framhäver takets funktion och dess möjligheter. Bidragen ska visa hur takytan kan möta de klimatförändringar vi står inför samt hur taket kan förbättra miljön för människor i en allt mer urban miljö. Detta ska ske genom god estetik, konstruktion, funktionalitet och god anpassning till dagens byggnadskrav.

Tävlingsregler

Vad som anses vara ett hållbart byggande hänvisar vi till Boverkets beskrivning som ni hittar på denna länk: http://sverige2025.boverket.se/bygg-hallbart.html. Det finns inga begränsningar avseende material och ej heller när taket ska ha färdigställts. Ett bidrag kan inkludera mer än ett tak om de är sammanhängande i funktion. Den person som skickar in det vinnande bidraget utses till vinnare, medan arkitekten till taket samt fastighetsägare omnämns i medier samt kommande pressrelease.

Bidrag

Skicka in bild(er) på bidraget och helst taket i den mån ni har möjlighet tillsammans med en utförlig förklaring. Har ni skisser så välkomnas dessa.

Vinst

Vinnaren som skickar in bidraget får en takvandring samt middag för två. Arkitekt och fastighetsägare blir omnämnda tillsammans med det vinnande bidraget på vår hemsida, sociala medier, relevanta facktidningar och i kommande pressrelease.

Tidsplan

Tävlingen startar 1 september och pågår till 29 oktober. En vinnare kommer att presenteras den 7 november på Nordic Architecture Fair. Bidragen läggs anonymt upp på vår kampanjsida fram till dess att juryn har utsett vinnaren.

Tävlingsorganisation

Projektledare: Madelene Schoug Arbetsgrupp: Jens Holmlund, Madelene Schoug, Jörgen Staf, Emelie Holmberg, Björn Edebrand Kommunikationsrådgivare: GK Nordic SE

 

Klicka här för att se tävlingens bidrag!