Välkommen till Protan Entreprenad AB

DHL i Västberga är ett bra exempel på hur vi kan stärka ett företags profilering från ovan! Logotype i röd duk tillsammans med sedumtak.

Protan Entreprenad AB är ett dotterbolag till Protan AS.

Protan Entreprenad AB är ett dotterbolag till Protan AS med 4 entreprenadavdelningar varav två styrs som dotterbolag är Protan Entreprenad AB verksam i stora delar av Sverige.

Våra avdelningar finns här:

 

Vi är totalleverantörer av tätning för exponerade, singeltäckta och sedumtak samt terrasser och av säkra lösningar för radontätning.

Vi utför taktätning på nybyggnation och renovering av befintliga tak.

Vi monterar även Protan Vakuumtak är som ett unikt system som inte kräver några infästningar på takytan. Systemet använder vindkrafterna för att skapa en vakuumeffekt som suger fast takduken mot underlaget. Ju mer det blåser, desto bättre fungerar systemet. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer produkter och taklösningar som passar ert behov!

Från gammalt till nytt

Vårt väl beprövade system för renovering av falsade plåttak ger ett likvärdigt utseende som ett originalplåttak. Vårt system är mer ekonomiskt än att blästra och måla om ett flagande plåttak.

Omega profiles 

Vi utför takentreprenader med takdukar och asfaltsbaserade tätskikt. Protans takdukar är P-märkta och produktionen övervakas genom SP Sveriges Provnings- och Testinstitut i Borås. Protans takdukar uppfyller Boverkets krav om brandskydd - BKR 5, 5.7 Brandskydd på taktätning. Vi monterar takduk som är Basta-registrerad och accepterad i Byggvarubedömningen.

GARANTIER
Vi är medlem i takentreprenörernas branschförening TIB. Vi lämnar garantier på alla våra arbeten. För takarbeten med asfaltbaserade produkter lämnar vi 10 års Ansvarsutfästelse från Tätskiktsgarantier för arbete, material samt ev följdskador om fel uppstått i tätskiktet. Ansvarsutfästelsen följer fastigheten.

För takarbeten med Protans produkter lämnar vi 5 års Entreprenadgaranti och därefter 5 års Ansvarsutfästelse. Vi kan även lämna en 15-årig Materialgaranti parallellt. Därutöver tillkommer 5 års materialgaranti. Klicka på länken för att läsa mer om våra garantier här!

KONTAKT
För lokala entreprenadprojekt kontakta respektive avdelning. Vi arbetar även utanför respektive avdelningsort - för mer information kontakta VD Lars Bäckström.

 

Protans produkter finns certifierade och godkända enligt en rad institut och bedömningssystem:

 

 

Här kan ladda ned certifikat och godkännande av Protans produkter!

Lars Bäckström

VD Protan Entreprenad AB