Projekteringskontor

På Protan projekteringskontor tar skickliga takentreprenörer hand om takläggning, täckning av terrasser och hjälper dig att förvalta ditt tak.

Projektkontor

Protans Projektkontor i Drammen har etablerats för att ge arkitekter, konstruktörer, konsulter och entreprenörer direkt tillgång till Protans erfarenhet och kunskap.

Genom att kombinera över 40 års erfarenhet av tak med det senaste inom CAD-teknik samt med flexibla användningstekniker och tätt samarbete med taktäckningsbranschen kan Protan erbjuda:

• Tätskiktsoptimering genom att skräddarsydda systemlösningar för varje tak. Protans unika tillverkningsteknik möjliggör tillverkning av stora prefabricerade moduler som gör monteringen på taket snabbare. Samma tillverkningsteknik möjliggör också måttanpassade taksystem, så att tätskiktet är anpassat till  det individuella taket. Detta ger därmed minskat arbetsinsats och mindre materialspill.

• Vindbelastningsberäkningar utförs enligt den senaste europeiska standarden EN1991-1-4. Genom att kombinera olika tätskiktssystem och godkända fästdon, kan det optimala produktsystemet väljas.

• Fallisoleringssystem kan utformas så att de nödvändiga U-värden och brandkrav med olika tillverkares produkter uppfylls.

• EU-standards och nationella byggregler (t.ex. TEK 10) följs för att säkerställa att taksystemet är rätt utformat.

• En komplett utformad takkonstruktion från ångspärr, isolering, tätskikt till fästelement och detaljer.

Projektkontoret kan erbjuda dessa tjänster med hjälp av Protans unika och skräddarsydda verktyg:

ProPlan

ProPlan är ett unikt software verktyg utvecklat av Protan för att möta dagens miljö och arbetskraftssparande krav. ProPlan gör det möjligt att specificera det exakta antalet rullar och infästningar på ett tak. Detta möjliggör en enkel jämförelse av olika Protan taksystem, till exempel stora prefabricerade moduler eller längdanpassade rullar.

Dessutom gör ProPlan det möjligt att kalkylera fallisolering från olika tillverkare för att kunna optimalisera konstruktionen för att uppnå det önskade u-värdet och viktiga brandkrav.

När taket är utformat gör ProPlan det möjligt för utformaren att se en 3D visualisering av den föreslagna konstruktionen. Denna visualisering överförs sedan till en detaljerad specifikation, offert och objektsanpassad tillverkningsorder. Detta innebär väsentliga arbets och logistikinsparingar och minimalt spill.

 

Vindlastberäkning

En viktig egenskap för ett tak är dess möjlighet att motstå miljön i vilket det är installerat. Taket skall inte bara skydda byggnaden från regn, snö och temperatursvängningar utan det måste också stå emot vindkrafterna.

Beroende på byggnadens läge och geometri kan vindlasten på taket bli högt och turbulent. Därför är det viktigt att det valda taksystemet är säkrat mot dessa krafter.

Protans vindlastberäkningssystem gör det möjligt att möta vindlastkraven enligt den senaste Europeiska standarden (EN 1991-1-4) med användande av högkvalitativa, testade och godkända infästningar.

Genom att kombinera och jämföra olika taksystem med olika infästningssystem kan Protan optimalisera både materialmängd och antalet infästningar med bibehållande av en tekniskt bra lösning.

Kontakta oss

Per mail eller telefon ställer du frågor till Protan. Besök hemsidan och kontakta oss, ansvarig avdelningsperson samt närmaste takentreprenör.

Läs mer