Protan Flood & Water Solutions

Protan Flood Water Solution - lösningar avsedda för rent dricksvatten, som översvämningsbarriär eller bassängkant. Ta kontakt med oss om vatten.

Vatten är av yttersta vikt för allt liv på jorden och en stor utmaning i de delar av världen där tillgången på färskt vatten är väldigt liten. Vatten kan även orsaka stora utmaningar på platser med mycket nederbörd och översvämningsrisk. Vi har lösningar som hjälper dig.

Välj någon av nedanstående produkter för mer information om Protans olika lösningar för vatten och översvämningar.

Protan Flood Protection

Översvämningar är tyvärr ett vanligt scenario. Protan Flood Protection är ett mobilt system för översvämningsskydd som ger bästa tänkbara skydd.