Protan vinyl Wall

Vinyltapeten används som skiljevägg eller väggpanel, och kan beställas i olika färger och ytstruktur. Protan Vinyl Wall - perfekt kontorslösning.

Vi erbjuder Protan Vinyl Wall, som är en vinyltapet som är specialutvecklad för produktion av väggpaneler och skiljeväggar till kontorsbyggnader.  Tapetkomponenten levereras i flera olika färger och med olika ytstruktur som enkelt kan anpassas efter det egna behovet. Detta ger flera fördelar både vid nybyggnation och vid senare renoveringar/ombyggnationer. 

 

Produktion

Protan Vinyl Vinyltapet Wall appliceras på väggmodulerna på fabrik och levereras färdiga till byggarbetsplatsen. Genom att använda prefabricerade byggmaterial får man kortare byggtid, mindre mängd avfall och lägre förbrukning av puts och spackel på byggarbetsplatsen.

 

Miljö

Protan Vinyltapet Vinyl Wall har en slitstark PVC-yta som klarar fukt. Dessutom är materialet fritt från kemikalier som finns på de norska myndigheternas (SFT) OBS-lista över kemikalier som inte får användas eller som ska fasas ut. Produktionsavfall kan deponeras eller brännas i godkända förbränningsanläggningar. Avgasbildningen är försumbar. Vid målning av ett väggelement (gipsskiva + kartong + Protan vinyltapet) är gasbildningen mindre än 0,02 mg/m3 vid normal rumstemperatur.

Prefabricerade systeminredningar hjälper till att skapa ett effektivt resursutnyttjande tack vare små mängder restavfall under produktionen och på byggarbetsplatsen, samt anpassade transporter. Vid renovering kan mycket av materialen återanvändas.

 

Fördelar med Protan Vinyltapet

Vinyltapeten Protan Vinyl Wall har kort leveranstid och vi kan leverera både stora och små volymer. Detta ger kunden stor flexibilitet och trygghet. Vår långa erfarenhet och våra specialkunskaper inom vinyltapeter gör att vi är en tillverkare som våra kunder litar på.     

 

Arkitektonisk utformning

På Nokias huvudkontor i Helsingfors, Postbygget och Telenors huvudkontor i Oslo och hos Novo Nordisk i Köpenhamn ingår Protan vinylbeklädnad Vinyl Wall som en viktig del av inomhusmiljöns arkitektoniska utformning.

Protans vinyltapet har även använts på många andra platser för att skapa spännande kontorsinredningar, bland annat hos J. P: Morgan i Genève, Arab Monetary Fund i Abu Dhabi och National Bank of Kuwait.