Protan Flood Protection

Översvämningar är tyvärr ett vanligt scenario. Protan Flood Protection är ett mobilt system för översvämningsskydd som ger bästa tänkbara skydd.

 

Protan Flood Protectionär ett mobilt system för översvämningsskydd, som utvecklats av Protan. Mobilt översvämningsskydd är ett alternativ till traditionella översvämningsskydd med sandsäckar och liknande:

”Traditionella översvämningsskydd är dyra, men samtidigt behöver samhället bra lösningar som hjälper till att minimera skadorna vid översvämningar. Vi anser att Protan Flood Protection, som redan idag används i delar av Europa, är en sådan lösning”, säger Erik Øyno, VD på Protan.

Traditionella översvämningsskydd är resurskrävande att bygga upp och har inget återanvändningsvärde. Med Protan Flood Protection kan man med förhållandevis små medel, och på så kort tid som 2 timmar, skapa ett översvämningsskydd på över 100 meter. Den enda som behövs är en bil, en pump och upp till fyra personer.

Översvämningsskyddet är tillverkat i sektioner om tio meter och kan användas upprepade gånger. Efter överenskommelse kan modulerna anpassas i längder efter behov. Det tar ungefär 20 minuter att installera en modul och det är både enkelt och säkert att koppla samman modulerna.

Modulerna till Protan Flood Protection svetsas högfrekvent och är tillverkade av ett robust PVC-material. Modulerna har en effektiv dammhöjd på ungefär 70 cm och en kapacitet på 9 400 liter.

Teknisk information för Protan Flood Protection:

  • Vattenspärrens höjd: upp till 0,7 m
  • Längd: 10 m (modul)
  • Kapacitet: 9 400 liter
  • Vikt utan vatten: 65 kg
  • Fyllningstid: 20 minuter (beroende på vattentryck)
  • Förvaringsstorlek: 0,7 m3/10 m
  • PVC-material 900 g/m2