Solceller på ett stort tak är en god investering

Solceller på ett stort tak är en god investering

På logistik- och lagerbyggnader, stora hallar och andra fastigheter med stora platta tak är det en god investering att installera solpaneler från Protan Entreprenad.

arrow_downward

Höga elpriser och den gröna omställningen har lett till en brant ökande efterfrågan på solenergilösningar för både nya och befintliga tak.

På logistik- och lagerbyggnader, stora hallar och andra fastigheter med stora platta tak är det en god investering att installera solpaneler från Protan Entreprenad.

Men ett solcellssystem måste konstrueras och installeras på rätt sätt för att inte skada befintliga eller nya takytor och bärande strukturer. Det är därför viktigt att taket dimensioneras och anpassas efter solcellssystemet, samtidigt som takytan och dess beläggning måste förbli tät och fri från genombrytningar och andra skador.

DJI_0143.JPG

LAGER OCH LOGISTIK: Asko Oppland i Valdres med PVC-tak från Protan och ett solenergisystem levererat av Sun-Net. Foto: Sun-Net.no

Det finns mer att spara!

Genom att vända dig till Protan Entreprenad för projektering och konstruktion av både tak och energisystem har du som beställare garanti för takets livslängd, täthet och funktion.

Det finns också stora synergivinster med att installera solpanelerna samtidigt med själva takmonteringen. Vi utnyttjar då alla ställnings- och monteringskostnader optimalt, med professionella takläggare som garanterar säkerhet, kvalitet och professionellt genomförande under hela leveransen.

God projektering är avgörande

Själva solcellssystemet installeras med en ballastlösning. Korrekt konstruktion är viktig eftersom solcellssystemets vikt påverkar takets bärförmåga över tid. Detta måste beaktas vid infästning av takmembranet och vid planeringen av de underliggande isoleringsskikten.

Ett solcellssystem kan installeras på ett befintligt tak. I sådana fall måste man göra nya beräkningar och i vissa fall lägga en ny beläggning eller anpassa taket på andra sätt. För en befintlig byggnad med stor takyta som ändå skulle behöva omläggning är det en investering för framtiden om yttertaket redan förbereds för solcellssystem.

Solceller-knust.jpg

Foto: Solbes.no

Hva kan gå galt med solenergi på tak?

Når flere aktører må bruke yttertaket for sine installasjoner, vil risikoen for skader på takmembran øke betydelig.

Å utføre en reparasjon på et tak som er tildekket med solpaneler vil være utfordrende og veldig tidkrevende. Det kan også oppstå tvil over hvem som har ansvaret for skaden.

Ved å forholde seg bare til Protan Entreprenør for hele leveransen, vil bestilleren ha bare én part å forholde seg til, og ansvaret for yttertaket er vårt.

Solcellemoduler er laget for et verdensmarked der snø på solcellemoduler ikke er så relevant. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i de lokale lastforutsetningene, eventuelle fonnelaster samt vindberegninger for yttertakets innfestning for å unngå deformasjon og skader i både paneler og yttertaksmembran.

Protan Entreprenør kan ta ansvaret for å prosjektere de løsningene som kreves som en del av sin leveranse, slik at byggherre kan være trygg.

Funderar du på att ha solceller på taket? Kontakta oss!

Magnus Liedberg - Landschef Sverige

Magnus Liedberg

Landschef Sverige