Protan Ventiflex Air

Innan leverans kontrolleras alla system för kundens trygghet. Protans Ventiflex Air 7498FR - ledande produkt för ventilation i gruva och tunnel.

Huvudbild - Ventiflex Air

Ventilationskoncept i världsklass

Ventiflex Air var det första flexibla ventilationssystemet som blev utvecklat och producerat i Europa. Alla våra fem rörkvaliteter i denna serien bygger på många års erfarenhet, aerodynamisk kunskap och omfattande produktutveckling.

Specialutvecklat PVC-membran

Rörkvaliteterna Ventiflex Air-serien utvecklas och produceras i ett membran speciellt utvecklat för ventilationsrör. Det armerade textilmaterialet av polyester produceras i vår egen anläggning för att få rätt egenskaper. Textilmaterialet, och därmed membranet, är starkare i radiell riktning än i axiell riktning på grund av tryckluftsegenskaperna.

Optimaliserad styrka

Polyestertextilen är stickad, inte vävd, för att minimera längden på, och omfånget av, eventuella skador och revor. Textilen beläggs med stark PVC som bidrar till att optimera styrkan och att hindra delaminering när den utsätts för högt tryck och stress. Skulle en skada ändå uppstå, har vi kompetens och erfarenhet för att utföra de flesta reparationer ute på fältet utan att ventilationsystemets kvalitet och prestanda försämras.

Helautomatiskt svetssystem

Ett helautomatiskt svetssystem gör att vi levererar alla rördiameter från ø200 m.m. till ø3200 m.m. i alla önskade rörlängder. En helsvetsad längsgående kam med plastöljetter för varje 50 cm förbättrar lufströmmen och säkrar en hög prestanda. Praktiska tester av våra rörsystem bekräftar både kvaliteten och vår förmåga att leverera bättre resultat än siffrorna i SIA196-normens S-klass.

Ventiflex rörkvaliteter

Alla våra fem rörkvaliteter är:

  • Flamhämmande (Flame Retardant – FR)
  • Självslocknande

I tillägg har två av rörkvaliteterna också antistatiska egenskaper (Anti Static – AS). Antistatiska rörkvaliteter är idealt i kolgruvor och i tunnlar där det kan finnas lättantändliga gaser. Val av rörkvalitet beror på arbetslufttrycket ventilationssystemet. Vi levererat rörlängder efter mått för alla kvaliteter och diametrar. Alla rör levereras i gult bortsett från antistatiska rör som levereras i ljusgrå. Andra färger är tillgängliga på efterfrågan.

Produktnamn Diameter
Protan Ventiflex 6212FR
Protan Ventiflex 6298FR
Protan Ventiflex 6698FR
Protan Ventiflex 7111FRAS
Protan Ventiflex 7198FRAS
200 mm – 3200 mm
200 mm – 3200 mm
200 mm – 3200 mm
200 mm – 3200 mm
200 mm – 3200 mm

 

För hjälp till val av rätt rörkvalitet för ditt behov, kontakta oss på: ventiflex@protan.no

 

Alla system genomgår Protans omfattande kontroll och kvalitetssäkring innan leverans, något som gör det tryggare för dig som kund. Protan är pådrivande inom utveckling av ventilationsteknologi i gruvor och är medlem i ITA-AITES.