Ventiflex tunnelventilationskalkylator

Verktyget Ventiflex Ventilationskalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att beräkna rekommenderat antal diameter på ventilationsrör till ett tunnelprojekt

Protan tunnelventilationskalkylator

Verktyget Ventiflex Ventilationskalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att beräkna rekommenderat antal diameter på ventilationsrör till ett tunnelprojekt

Ventiflex ventilationskalkylator                    

Verktyget Ventiflex Ventilationskalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att beräkna antalet rekommenderade diameter ventilationsrör till ett tunnelprojekt.

Ventiflex ventilation calculator for tunnels

Ett enkelt hjälpmedel

Kalkylatorn ger dessutom den rekommenderade fläktstorleken och det förväntade trycket för att tillföra nödvändig frisk luft. Räknaren är baserad på NSA rekommendationer och gällande europeiska standarder för tunnelventilation . Därför är det automatiskt inkluderat en returlufthastighet 0,5 m / s.

Tre nyckelparametrar

Du behöver bara uppge tre nyckelparametrar för att kalkylöatorn ska göra beräkningar:

  • Tunnelns tvärsnitt
  • Tunnelns längd
  • SIA-klassen

Med den kvaliteten Ventiflex erbjuder, rekommenderar vi att använda klass S för TBM-tunnar och klass A för traditionellt (D&B) drivna tunnlar.

Vägledare

Ventiflex Ventilationskalkylator är ett vägledande verktyg. Det är därför i de flesta fall nödvändigt med en mer detaljerad beräkning för att kvalitetssäkra rätt dimension för ventialationsbehovet.

Klicka här för att öppna kalkylatorn

Du behöver bara uppge tre nyckelparametrar för att kalkylatorn ska göra beräkningar:

  • tvärsnitt
  • längd
  • SIA-klass

Vi erbjuder dig ett verktyg som gör arbetsdagen effektivare.

Kalkylatorn bygger på SIA-rekommendationer och de senaste europeiska normerna för tunnelventilation.

Övriga uppgifter kommer fram automatiskt, baserat på dessa tre värden och på så sätt anges rekommenderad kanaldiameter.

Klick