Lager- och logistikbyggnader

Lager- och logistikbyggnader

En typisk egenskap hos lagerbyggnader och logistikbyggnader är att de har stora och relativt okomplicerade takytor.

arrow_downward

Några av de största projekten som Protan Entreprenads avdelningar har medverkat i på senare år är stora centrallager för logistik, dagligvarukedjor och detaljhandel.

En typisk egenskap hos lagerbyggnader och logistikbyggnader är att de har stora och relativt okomplicerade takytor. Det ger goda förutsättningar att jobba smart och effektivt med specialanpassade bredder och längder på takbeläggningen. Detta lägger grunden för enkel installation och takläggning, och samtidigt hög kvalitet och hög livstid för taket.

Samtidigt märker vi en växande trend att utnyttja takytorna bättre och mer ekonomiskt i den här typen av byggnader.Till exempel genom att lösa ytvattenhantering på taket istället för i mark, välja en grön taklösning med sedum, eller skapa en energieffektivare byggnad genom att installera solceller på taket.

Protan Entreprenad har lång och gedigen erfarenhet av att hitta lösningar för alla typer av tak till lagerbyggnader och logistikbyggnader, såväl för nybyggnad som renovering.

Exempel på lager och logistikprojekt

Rema 1000, Vinterbro.
Posten/Bring, Tromsø.
Europris, Moss.

Renovering av tak är både hållbart och ekonomiskt smart

Är ditt tak på väg att gå ur tiden?

Ytvattenhantering på tak

Protan Entreprenad är – genom vårt täta samarbete inom Protan-koncernen – Nordens mest erfarna företag när det gäller att täcka tak för ytvattenhantering.

 

 

Kan lägga tak i alla väder

Vid täckning med takbeläggning och membran av PVC (duk) bidrar vi till att uppfylla kraven på en utsläppsfri byggarbetsplats, eftersom svetsning sker med elektriskt värmd luft. Med den svetsmetoden kan vi i praktiken lägga tak i alla slags väder och oavsett årstid – 365 dagar om året. Det bidrar till ett bra genomförande och god lönsamhet i varje byggprojekt.

 

 

 

 

 

Protan Entreprenad - en trygg och professionell partner

Protan Entreprenad är en professionell och pålitlig aktör inom takläggning och installation av membran som tar arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och kvalitet på allvar.

Tillsammans med huvudentreprenör och materialleverantörer hittar vi bra lösningar för tak som säkrar god funktion och ett projekt med hög kvalitet. Rätt materialval, god planering och projektering samt ett professionellt planerat och genomfört projekt säkrar inte bara ett tätt tak, utan också hög livslängd och trygghet för brukarna av byggnaden.

 

Läs mer om olika projekt vi levererar till

Kontakta Protan Entreprenad