Lager- och logistikbyggnader

Lager- och logistikbyggnader

En typisk egenskap hos lagerbyggnader och logistikbyggnader är att de har stora och relativt okomplicerade takytor.

arrow_downward

Några av de största projekten som Protan Entreprenads avdelningar har medverkat i på senare år är stora centrallager för logistik, dagligvarukedjor och detaljhandel.

En typisk egenskap hos lagerbyggnader och logistikbyggnader är att de har stora och relativt okomplicerade takytor. Det ger goda förutsättningar att jobba smart och effektivt med specialanpassade bredder och längder på takbeläggningen. För ett maximalt genomförande med enkel installation och takläggning, och samtidigt ett utförande med hög kvalitet och säkrad lång livstid för taket.

Samtidigt ser vi också en trend i att den här typen av byggnader med fördel kan utnyttja takytorna bättre och mer ekonomiskt. Till exempel genom att lösa ytvattenhantering på taket istället för i grunden, eller använda sig av en grön taklösning med sedum, eller skapa en energieffektivare byggnad genom att installera solceller på taket.

Protan Entreprenad har lång och grundlig erfarenhet av att hitta lösningar för alla typer av tak till lagerbyggnader och logistikbyggnader, vare sig det handlar om nybyggnad eller renovering. Att göra en omläggning av taket kan vara en rimlig lösning för att förlänga byggnadens livstid och försäkra sig mot kostbara och hälsoskadliga fuktproblem.

Exempel på lager och logistikprojekt

Rema 1000, Vinterbro.
Posten/Bring, Tromsø.
Europris, Moss.

Renovering av tak är både hållbart och ekonomiskt smart

Är ditt tak på väg att gå ur tiden?

Ytvattenhantering på taket

Protan Entreprenad är – genom vårt täta samarbete inom Protan-koncernen – Nordens mest erfarna taktäckningsverksamhet när det gäller att täcka tak som skall användas för ytvattenhantering.

Kan lägga tak i alla väder

Vid täckning med takbelägg och membran av PVC (duk) bidrar vi till att uppfylla kraven på en utsläppsfri byggarbetsplats, eftersom svetsning sker med elektrisk varmluft. Med den svetsmetoden kan vi i praktiken lägga tak i alla slags väder och oavsett årstid – 365 dagar om året. Det bidrar till ett bra genomförande och god lönsamhet i varje byggprojekt.

Protan Entreprenad - en trygg och professionell partner

Protan Entreprenad är en professionell och pålitlig aktör inom takläggning och installation av membran som tar arbetsmiljö, HMS och kvalitet på allvar.

Tillsammans med huvudentreprenör och materialleverantörer hittar vi bra lösningar för taket som säkrar god drift och ett projekt med hög kvalitet. Rätt materialval, god planering och projektering samt professsionellt utfört och genomfört projekt säkrar inte bara tätt tak, utan också en lång livstid och trygghet för brukarna av byggnaden.

Läs mer om olika projekt vi levererar till

Kontakta Protan Entreprenad