Hotell och flerbostadshus

Hotell och flerbostadshus

Trenden för både nya lägenhetsprojekt och hotell går mot att takytorna ska utnyttjas för att skapa attraktiva uteplatser för boende och gäster

arrow_downward

Entreprenad är en samarbetspartner inte bara för takläggning, men också för svetsning av membran för terrasser, våtrum, parkeringshus och andra konstruktioner under marknivå.

Hotell och flerbostadskomplex har mycket gemensamt. Protan Trenden för både nya lägenhetsprojekt och hotell går mot att takytorna ska utnyttjas för att skapa attraktiva uteplatser för boende och gäster, som takterrasser, takträdgårdar och andra former av fria uteplatser och områden.
I städerna är det också attraktivt att lösa ytvattenhanteringen uppe på taket i stället för att lösa det med grävning och ytvattenanläggningar under mark. Gröna tak och solenergi är andra saker som blir allt vanligare vid nybyggnadsprojekt.
Allt detta har Protan Entreprenad stor kompetens och erfarenhet av, och därmed kan vi säkra bra lösningar för materialval och genomförande.

Protan Entreprenør Midt-Norge står for rehabilitering av 15.000 m2 takflater i Kolstadflaten borettslag, Trondheim.

Renovering i bostadsrättsföreningar

Vi har lång erfarenhet av att göra uppgraderingsprojekt hos bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägargrupper.

Ett bra exempel är Kolstadsflatens bostadsrättsförening i Trondheim i Norge där vi under en tvåårsperiod har lagt om och lagt ny takläggning på totalt 15 000 kvadratmeter i ett stort kvarter. Vi är inriktade på att utföra sådana byggnadsarbeten med minimala störningar för de boende. Därför planerar vi genomförandet och hittar bra lösningar i nära samarbete med uppdragsgivaren.

 

Renovering av tak är både hållbart och ekonomiskt smart

Är ditt tak på väg att gå ur tiden?

Ytvattenhantering på tak

Protan Entreprenad är – genom vårt täta samarbete inom Protan-koncernen – Nordens mest erfarna företag när det gäller att täcka tak för ytvattenhantering.

 

 

Kan lägga tak i alla väder

Vid täckning med takbeläggning och membran av PVC (duk) bidrar vi till att uppfylla kraven på en utsläppsfri byggarbetsplats, eftersom svetsning sker med elektriskt värmd luft. Med den svetsmetoden kan vi i praktiken lägga tak i alla slags väder och oavsett årstid – 365 dagar om året. Det bidrar till ett bra genomförande och god lönsamhet i varje byggprojekt.

 

 

 

 

 

Protan Entreprenad - en trygg och professionell partner

Protan Entreprenad är en professionell och pålitlig aktör inom takläggning och installation av membran som tar arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och kvalitet på allvar.

Tillsammans med huvudentreprenör och materialleverantörer hittar vi bra lösningar för tak som säkrar god funktion och ett projekt med hög kvalitet. Rätt materialval, god planering och projektering samt ett professionellt planerat och genomfört projekt säkrar inte bara ett tätt tak, utan också hög livslängd och trygghet för brukarna av byggnaden.

 

Läs mer om olika projekt vi levererar till

Kontakta Protan Entreprenad