Offentliga projekt

Offentliga projekt

Takläggning på offentliga byggnader och projekt är rutin för oss på Protan Entreprenad.

arrow_downward

Att lägga tak på offentliga byggnader är rutin för oss på Protan Entreprenad. Det kan handla om skolor, idrottshallar, sjukhus och andra typer av hälso- och vårdbyggnader, samt bibliotek, kulturhus, kommun- och stadshus och andra administrationsbyggnader.

Allt strängare krav på miljöanpassning och hållbarhet

Offentliga byggnader som skola, sjukhus och nya idrottsanläggningar är ofta ambitiösa byggprojekt som måste uppfylla allt strängare krav på miljöanpassning och hållbarhet.

Samtidigt är det ofta önskvärt att utnyttja takytorna för andra ändamål – som traditionella takterrasser, lekplatser och bollplaner, grönområden eller ytor för solpaneler eller ytvattenhantering.

Därmed blir det också mer komplexa projekt som ställer extra höga krav på oss som lägger tak och membran, för professionell planering, bra genomförande och skräddarsydda lösningar då det gäller materialanvändning och installation.

Renovering av tak är både hållbart och ekonomiskt smart

Är ditt tak på väg att gå ur tiden?

Protan Entreprenad - en trygg och professionell partner

Protan Entreprenad är en professionell och pålitlig aktör inom takläggning och installation av membran som tar arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och kvalitet på allvar.

Tillsammans med huvudentreprenör och materialleverantörer hittar vi bra lösningar för tak som säkrar god funktion och ett projekt med hög kvalitet. Rätt materialval, god planering och projektering samt ett professionellt planerat och genomfört projekt säkrar inte bara ett tätt tak, utan också hög livslängd och trygghet för brukarna av byggnaden.

 

Ytvattenhantering på tak

Protan Entreprenad är – genom vårt täta samarbete inom Protan-koncernen – Nordens mest erfarna företag när det gäller att täcka tak för ytvattenhantering.

 

 

Kan lägga tak i alla väder

Vid täckning med takbeläggning och membran av PVC (duk) bidrar vi till att uppfylla kraven på en utsläppsfri byggarbetsplats, eftersom svetsning sker med elektriskt värmd luft. Med den svetsmetoden kan vi i praktiken lägga tak i alla slags väder och oavsett årstid – 365 dagar om året. Det bidrar till ett bra genomförande och god lönsamhet i varje byggprojekt.

 

 

 

 

 

Kontakta Protan Entreprenad