Offentliga projekt

Offentliga projekt

Takläggning på offentliga byggnader och projekt tillhör vardagen för oss på Protan Entreprenad

arrow_downward

Att lägga tak på offentliga byggnader tilhör vardagen för oss på Protan Entreprenad, såsom skolor, idrottshallar, sjukhus och andra typer av hälso- och vårdbyggnader, samt bibliotek, kulturhus, kommun- och stadshus och andra administrationsbyggnader.

Allt strängare krav på miljö och lyftkapacitet

Offentliga byggnader som skola, sjukhus och nya idrottsanläggningar är ofta ambitiösa byggprojekt som skall uppfylla allt strängare krav på miljö och lyftkapacitet.

Samtidigt är det också ofta önskvärt att utnyttja takytorna för andra ändamål – till allt från traditionella takterrasser via lekplatser och grässpelplaner till att ha grönområden på eller att användas för solenergi eller ytvattenhantering.

Därmed blir det också mer komplexa projekt som ställer extra stora krav på oss som lägger tak och membran, för professionell planering, bra genomförande och bra skräddarsydda lösningar för materialanvändning och installation.

Renovering av tak är både hållbart och ekonomiskt smart

Är ditt tak på väg att gå ur tiden?

Protan Entreprenad - en trygg och professionell partner

Protan Entreprenad är en professionell och pålitlig aktör inom takläggning och installation av membran som tar arbetsmiljö, HMS och kvalitet på allvar.

Tillsammans med huvudentreprenör och materialleverantörer hittar vi bra lösningar för taket som säkrar god drift och ett projekt med hög kvalitet. Rätt materialval, god planering och projektering samt professsionellt utfört och genomfört projekt säkrar inte bara tätt tak, utan också en lång livstid och trygghet för brukarna av byggnaden.

Ytvattenhantering på taket

Protan Entreprenad är – genom vårt täta samarbete inom Protan-koncernen – Nordens mest erfarna taktäckningsverksamhet när det gäller att täcka tak som skall användas för ytvattenhantering.

Kan lägga tak i alla väder

Vid täckning med takbelägg och membran av PVC (duk) bidrar vi till att uppfylla kraven på en utsläppsfri byggarbetsplats, eftersom svetsning sker med elektrisk varmluft. Med den svetsmetoden kan vi i praktiken lägga tak i alla slags väder och oavsett årstid – 365 dagar om året. Det bidrar till ett bra genomförande och god lönsamhet i varje byggprojekt.

Kontakta Protan Entreprenad