protan_overvannshåndtering - Blueproof.jpg

Var beredd på kraftigt regn och blåst

Protan har två unika lösningar för att hantera dagvattenhantering på taket, Protan Blueproof och Protan BlueProof Green. Enskikts takmembran för en säkrare och grönare framtid.

arrow_downward

Dagvattenhantering på tak

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsutvecklare, arkitekter och ingenjörer att frigöra takets potential.

Om taket på din byggnad närmar sig slutet av sin livslängd, eller om du behöver göra omfattande reparationer på grund av slitage, behöver du ett nytt tak. Vi hjälper dig gärna med det, men det är också ett ypperligt tillfälle att bedöma om taket kan utnyttjas bättre än det gör idag.

Ett tak är traditionellt sett en oanvänd yta. Död yta utan särskilt värde för byggnadens ägare. Det finns många möjligheter att skapa mer värde från takytan. Kan den användas för vattenavledning och hjälpa till att förhindra översvämningar på marknivå? Kommer en takterrass att kunna öka värdet på fastigheten – både ekonomiskt och för de som bor eller arbetar i byggnaden? Kan taket användas för solsystem? Kommer en grön taklösning att göra byggnaden estetiskt mer attraktiv och därmed öka värdet på fastigheten?

Magnus Liedberg - Landschef Sverige

Magnus Liedberg

Landschef Sverige