Inbyggda tätskikt

Inbyggda tätskikt

Protan Entreprenad har kompetens för alla typer av membraninstallation.

arrow_downward

Tätskikt används i anläggningstekniska sammanhang för att hindra eller begränsa passage av vatten eller vätskor.

Det kan gälla allt från att hindra vatteninträngning i tunnlar till att hindra läckage av vätskor ut i marken från exempelvis en deponibassäng.

Protan Entreprenad utför tjänster med svetsning och installation av tätskikt för anläggningar, parkeringar och andra konstruktioner i mark.

Membran och varmasfalt

Protan Entreprenad har kompetens för alla typer av membraninstallation.

Vi utför inbyggda tätskikt med både Foamglas, PIR och XPS. Vi kan arbeta både med varmasfalt och helsvetsade membran. Projektet kan utföras som enlagstäckning eller tvålagstäckning. Det styrs av vad kunden efterfrågar.

Översta skiktet kan bestå av betong eller vägasfalt. Vi har samarbetspartners så vi kan utföra hela entreprenaden från blästring till färdig vägasfalt. Vi har även samarbetspartners så vi kan arbeta med gjutasfalt vid behov.