Ytvattenhantering på tak

Ytvattenhantering på tak

Protan BlueProof är ett revolutionerande och Sintef-godkänt system för dagvattenfördröjning på nya och befintliga tak

arrow_downward

Vi levererar taklösningar som gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i dagvattensystemet, så att ytvattenbelastning som leder till översvämning och vattenskador reduceras.

Med ökad urbanisering, ökad belastning på klimatet och mer extrema nederbördshändelser klarar inte dagens ytvatten- och dagvattensystem av att hantera regnvattnet. Protan BlueProof är ett revolutionerande och Sintef-godkänt system för dagvattenfördröjning för nya och befintliga tak.

Genom att vidga takets funktion, utnyttjas existerande areal till ytvattenhantering. På det sättet behöver man inte investera i andra lösningar som kräver nya ytor. Därmed blir detta den mest kostnadseffektiva lösningen på marknaden.

Ytvattenhantering på tak

Protan Entreprenad är – genom vårt täta samarbete inom Protan-koncernen – Nordens mest erfarna företag när det gäller att täcka tak för ytvattenhantering.

 

 

Kontakta Protan Entreprenad