Ytvattenhantering på tak

Ytvattenhantering på tak

Protan BlueProof är ett revolutionerande och Sintef-godkänt vattenfördröjningssystem för nya och existerande tak

arrow_downward

Vi levererar taklösningar som gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppssystemet, så att ytvattenbelastning som leder till översvämning och vattenskador reduceras.

Med ökad urbanisering, ökad klimatbelastning och mer extrem nederbörd klarar inte dagens ytvatten- och avloppssystem att hantera ytvattnet. Protan BlueProof är ett revolutionerande och Sintef-godkänt vattenfördröjningssystem för nya och existerande tak.

Genom att bygga ut takets funktion, utnyttjas existerande areal till ytvattenhantering. På det sättet behöver man inte investera i andra lösningar som kräver nya arealer, och därmed blir det här den mest kostnadseffektiva lösningen på marknaden.

Ytvattenhantering på taket

Protan Entreprenad är – genom vårt täta samarbete inom Protan-koncernen – Nordens mest erfarna taktäckningsverksamhet när det gäller att täcka tak som skall användas för ytvattenhantering.

Kontakta Protan Entreprenad