Skal du ha solenergi på næringsbygg, industribygg og boligprosjekter? Vi leverer solenergisystemer for effektiv energiproduksjon på våre miljøvennlige takløsninger.

Solenergi er gratis, fornybar, og det er rikelig av den. Norge er godt egnet for solenergi, og solinnstrålingen i østlandsområdet er lik den vi har i sentrale deler av Tyskland.

Solenergi fra Protan er en lønnsom miljøinvestering. Våre takløsninger er svært miljøvennlige og spesielt godt egnet for solenergisystemer.

Vi har utviklet kostnadseffektive totalløsninger som sikrer best mulig energiproduksjon sammen med lang levetid på system og tak.

Fordelene med solenergi på tak er mange:

 • Miljøvennlig bygg som produserer egen fornybar energi.
 • Lav, garantert energipris over anleggets levetid.
 • Bedre energikarakter og energifarge i energimerkeordningen.
 • Poeng i BREEAM-NOR.
 • Lavt vedlikeholdsbehov.

Solenergisystemer fra Protan skreddersys for våre kunder og leveres med utstyr fra de mest anerkjente produsenter. Vi kan tilby solceller med de aller beste miljøfotavtrykk. For selve takmontasjen har vi løsninger som er spesielt tilpasset våre takmembraner og som sikrer at det ikke oppstår skader på taket over tid.

Våre takløsninger er tilpasset bruk sammen med solenergi, og dette gjelder spesielt for:

For nybygg og rehabilitering

Protan Entreprenør tilbyr komplette solenergi anlegg installert på eksisterende tak, eller for nybygg. Vi tilbyr en kostnadseffektiv totalløsning som kan installeres samtidig med en takentreprise eller rehabilitering av taket.

Solenergianlegget designes ut ifra kundens behov og byggets energiforbruk og takløsning. Anleggets energiproduksjon beregnes ut fra solinnstråling i området, og montasjeløsning velges ut ifra takets vektbegrensninger og vindlast/snølast i området.

Prosjektet styres av våre erfarne prosjektledere og installeres på en sikker måte av kompetente taktekkere sammen med autorisert elektroinstallatør.

Vi tar hånd om alle prosesser på en profesjonell måte og gjør prosjektet enkelt for våre kunder.

Våre leveranser omfatter følgende:

 • Konsultasjon og avklaring av kundebehov.
 • Spesifikasjon og design.
 • Kontrakt og evt. finansiering.
 • Anmelding og byggesøknad.
 • Leveranse, Installasjon, idriftsettelse og godkjenning.
 • Overvåkning og vedlikehold.Uansett om ditt prosjekt er nybygg eller rehabilitering, sikrer vi at du får den best egnede og komplette løsningen.

Hvorfor velge Protan Entreprenør for ditt solenergianlegg

Systemløsning tilpasset kundebehov og bygg:

 • Vi tilbyr den beste systemløsningen fra forskjellige produsenter, og tilpasser dette til kundens behov, byggets energibehov og takløsningen.

Effektiv og sikker installasjon:

 • Solenergisystemet installeres effektiv og sikkert av en erfaren takentreprenør. Anlegget kan monteres samtidig med rehabilitering eller bygging av nytt tak. Dette forenkler logistikk, og reduserer behov for flere rigginger.

Redusert risiko:

 • Totalleveranse fra en solid industriell aktør med ressurser og kompetanse på produkter, prosjektgjennomføring, HMS, kvalitetssikring og dokumentasjon.

Lang levetid for både solenergianlegg og takløsningen:

 • Solenergisystemet og montasjesystemet er tilpasset takløsningen og installeres av dyktige taktekkere som leverer håndverk av høy kvalitet.

Systemgaranti:

 • Som totalleverandør kan vi gi garanti både på solenergisystem og det underliggende taket.

Slik er et typisk solenergianlegg

Solenergisystemer fra Protan er bygget opp i henhold til gjeldende standarder for solenergi og elektriske anlegg.

Et typisk anlegg består av følgende komponenter:

 • Solcellepanel
 • Optimizere (hvis nødvendig)
 • Montasjesystem
 • Inverter
 • DC bryter
 • Kabling
 • Overvåkningssystem
 • Takløsning

Andre løsninger som for eksempel batterilagring kan tilbys i samarbeid med autorisert elektroinstallatør.

Protan sikrer bærekraftig miljø og beskytter dine verdier

 • Solcelleteknologien er en miljøvennlig fremtidsrettet teknologi med lang levetid som egner seg svært godt til ren energiproduksjon på tak. Solenergi på takløsninger fra Protan gir et av markedets mest miljøvennlige tak som installeres uten utslipp av Co2 på byggeplassen.
 • En investering i solceller på tak handler om å velge bærekraftige løsninger som sikrer dine verdier både over og under taket. Vi beregner solenergisystemet for riktig energiproduksjon tilpasset byggets energibehov. I tillegg sikrer vi at solenergisystem og tak tåler vindlast, snø, is og andre miljøutfordringer gjennom levetiden.