Anläggning av terrasser

Anläggning av terrasser

Anlagd av Protan Entreprenad kan en terrass ha en förväntad livslängd på upp till 30 år, beroende på belastning.

arrow_downward

Protan Entreprenad har auktoriserade montörer som anlägger terrasser med garanti för ett vattentätt och estetiskt bra resultat.

Beläggningssystem på terrasser som lämpar sig speciellt bra där det är låga trösklar som kräver låg bygghöjd, där låg vikt på terrassen är avgörande och där man önskar enkel renhållning och litet underhållsbehov. Anlagd av Protan Entreprenad kan en terrass ha en förväntad livslängd på upp till 30 år, beroende på belastning.

Vi har välutbildade och godkända montörer som garanterar att terrassmembranen monteras korrekt. All svetsning görs med varmluft och innebär därför ingen risk för brand. Detta är också den mest miljövänliga formen av svetsning.

Mer om terrassystem från Protan

Protans terrassystem passar speciellt bra där det finns låga trösklar som kräver låg bygghöjd, där låg vikt på terrassen är avgörande och där man önskar enkel renhållning och litet underhållsbehov.

Våra takentreprenörer har väl utbildade och godkända montörer och garanterar att terrassmembranen monteras korrekt. All svetsning sker med varmluft och utgör därför ingen brandrisk.

Protan terrassbeläggning kan rengöras på samma sätt som plastgolv inomhus och kräver inget speciellt underhåll därutöver. Materialet har en förväntad livslängd på upp till 30 år beroende på belastning.

Kontakta Protan Entreprenad