Anläggning av terrasser

Anläggning av terrasser

Anlagt av Protan Entreprenad, kan en terrass ha en förväntad livstid på upp till 30 år, beroende på förslitningsgrad.

arrow_downward

Protan Entreprenad erbjuder auktoriserade montörer som anlägger terrasser som säkrar ett vattentätt och estetiskt bra resultat.

Beläggningssystem på terrasser som lämpar sig speciellt bra där det är låga dörrtrösklar som kräver lågt byggda lösningar, där det ställs krav på låg vikt på terrassen och där man önskar enkel renhållning och litet underhåll. Anlagt av Protan Entreprenad, kan en terrass ha en förväntad livstid på upp till 30 år, beroende på förslitningsgrad.

Vi erbjuder välutbildade och godkända montörer som säkrar att terrassmembranen monteras fackmässigt korrekt. All svetsning görs med varmluft och innebär därför ingen risk för brand. Detta är också den mest miljövänliga formen av svetsning.

Mer om terrassystem från Protan

Protans terrassystem passar speciellt bra där det finns låga dörrtrösklar som kräver lågt byggande lösningar, där det ställs krav på låg vikt på terrassen och där man önskar en enkel renhållning.

Våra takentreprenörer har väl utbildade och godkända montörer och garanterar att terrassmembranen monteras fackmässigt korrekt. All svetsning sker med varmluft och utgör därför ingen brandrisk.

Protan terrassbeläggning kan rengöras på samma sätt som plastgolv inomhus och kräver inte något speciellt underhåll förutom detta. Materialet har en förväntad livslängd på upp till 30 år beroende på slitaget.

Kontakta Protan Entreprenad