SolarPlatform - Kontinuerlig och säker kraftproduktion på platta tak

SolarPlatform - Kontinuerlig och säker kraftproduktion på platta tak

Många frågar sig "när har vi gjort vinst på anläggningen?". Men den rätta frågan är ”hur många år kan vi tjäna pengar på anläggningen?” Som kund hos Protan Entreprenør får du en takkonstruktion som tål tyngden och påfrestningarna från solpaneler. Dessutom kan du beställa skenor och stativ färdigmonterade, redo att sätta panelerna på plats.

arrow_downward

Utnyttjande av takytor med solpaneler

Solcellsinstallation på tak har blivit en populär lösning. Solceller är nyckeln till en hållbar framtid där vi minskar koldioxidutsläppen och lägre energikostnader. Men hur skapar man en framtidssäker och brandsäker lösning? Se filmen för att undvika de många fallgropar du kan gå in i.

Filmen är resultatet av ett samarbete mellan Rockwoll, Sunday Power och Protan Entreprenør – tillsammans för att ge kunderna den bästa lösningen!

Varför välja SolarPlatform?

  • SolarPlatform - består av korrekt konstruktion av yttertakslösningen levererad med ett färdigt monteringssystem redo för montering av paneler.
  • SolarPlatform - är kompatibel med alla ballasterade solenergisystem vid både nybyggnation och rehabilitering.
  • SolarPlatform - garanterar ett tätt tak efter avslutad solenergiinstallation.
  • SolarPlatform - tar hand om alla synergieffekter genom att utföra takläggning samtidigt som solenergisystemet installeras.
  • SolarPlatform – kan installeras året runt, så att säga, oavsett väderförhållanden.
  • SolarPlatform - är nyckeln till en tidigare uppstart av din kraftproduktion.
  • SolarPlatform - kan endast installeras av våra egna duktiga takläggare.
  • SolarPlatform - med underhålls- och besiktningsavtal kan våra kunder få 20 års takgaranti.
  • SolarPlatform - utförs av Nordens största takentreprenör: Protan Contracting i Norge, Sverige och Danmark.

Höga elpriser och det gröna skiftet har lett till en explosiv efterfrågan på lösningar för solenergi på både nya och befintliga tak.

Särskilt i logistik- och lagerbyggnader, större hallar och andra fastigheter med stora platta tak kommer det att vara en bra investering att installera solcellssystem från Protan Entreprenør.

Samtidigt kommer ett solcellssystem att kräva korrekt installation och korrekt planering för att inte skada befintliga eller nya takytor och konstruktion. Det är därför viktigt att taket dimensioneras och anpassas till solsystemet, samtidigt som själva takytan och takbeläggningen förblir tät och utan punkteringar och andra skador.

Läs mer om Protan Cool Roof här.

Foto: SOLTOP Energie

Så sparar du ännu mer

Att lyckas med en bra och långsiktig satsning på kraftproduktion på platta tak handlar om mer än att beräkna själva solsystemet.

Genom att använda Protan Entreprenør för utförandet av både yttertaket och monteringssystemet tar kunden hand om sina garantier för yttertakets livslängd, täthet och funktion och därmed även den kontinuerliga produktionen av kraft.

Det finns också stora synergieffekter genom att installera solenergipanelerna parallellt med själva takmontaget. Vi utnyttjar då alla rigg- och monteringskostnader optimalt, i samarbete med vald solenergileverantör.

Detta görs med våra egna professionella takläggare som säkerställer säkerhet, kvalitet och framsteg på professionell nivå genom hela leveransen.

Därför är det viktigt med god planering

Själva solsystemet är monterat med en ballastlösning. Korrekt planering är viktigt eftersom solsystemets vikt kommer att påverka takets bärförmåga över tid.

Ett solcellssystem kan i princip installeras på ett befintligt tak och då måste man göra nya beräkningar och eventuellt lägga om taket eller göra andra nödvändiga anpassningar. För en befintlig byggnad med stor takyta som ändå behöver lägga om tak blir det en investering för framtiden att yttertaket redan på sikt är kompatibelt med ett solcellssystem.

Öka solreflektion med Cool Roof

Protan Cool Roof är ett system som använder vit takbeläggning med ett dokumenterat högt solreflektansvärde (SRI – Solar Reflectance Index) – och minskat kylbehov.

Läs mer om Protan Cool Roof här.

Polaria upplevelsecenter, Tromsø. White Protan SE används på byggnaden som representerar isblock som drivs iland av det hårda havet i Arktis.

Detta bör du veta INNAN du väljer en leverantör av solenergi

Den här guiden hjälper dig att förstå de viktigaste parametrarna att tänka på innan du väljer en solenergileverantör för ditt platta tak.

1. Hur stor restkapacitet har du i bärkonstruktionen? De allra flesta lösningar idag bygger på ballastförankring, vilket medför extra belastningar som kommer utöver den befintliga dimensionerande belastningen. Vår lösning bygger på mekanisk infästning utan genomföringar i membranet, detta resulterar i ungefär en halvering av belastningen för monteringssystemet och ingen risk för vatteninträngning.

2. Isoleringskvalitet: Normal isoleringskonstruktion klarar inte typiska punktlaster från dagens vanligaste ballastlösningar. För låg densitet på isoleringen leder till deformation, vilket både minskar isoleringens u-värde och membranets livslängd. Vår lösning bygger på breda linjelaster som fördelar lasten över ett större område. Därmed undviks deformation som påverkar hur länge kraftgenereringen ger garanterad energiproduktion samt att yttertakets livslängd bibehålls.

3. Panelernas minimikrav på maxdeformation: Kravet på de flesta paneler på marknaden idag är att monteringssystemet inte orsakar en deformation på >15-20mm. Detta för att ansvar för produktens livslängd på panelerna ska tas under hela garantiperioden. Med SolarPlatform garanterar vi lägre deformationer än accepterat genom profilernas bredd och jämna fördelning av belastning.

4. Funktionskrav: Normal avrinning ska fungera även vid stora mängder nederbörd och smältning av snö och is. SolarPlatform-skenorna är monterade i takets fallriktning för att förhindra att vatten samlas på taket. Det är viktigt att punktlaster inte deformerar konstruktionen. Då kan vatten och andra föroreningar stanna kvar på en utsatt punkt, som ständigt påverkas av expansionskoefficienten i skenorna som bär upp panelerna samt från tryck av is och snö. Under våra skenor finns ett dubbelt lager membran, denna förstärkning säkerställer att mekaniskt slitage och föroreningar inte påverkar membranets livslängd.

5. Korrekt infästning: För att undvika att panelernas fästförmåga påverkas måste vindlast och snölast noggrant bedömas. Vårt system är svetsat till en PVC-membranbeläggning som är direkt fäst på takets bärande strukturer.

6. Rätt val av membran: Vi använder endast Protan SE 1.6 under skenorna, och installerar inte system på ATB-membran. Vi anser att både arbetsbelastningar och slitage från punkt- och linjelaster påverkar livslängden för denna typ av takmembran i mycket större utsträckning än på vår Protan PVC-takbeläggning.

7. Montering: Att installera solenergisystem på vintern är utmanande! Vårt system säkerställer en kontinuerlig montering av skenor och stativ parallellt med installation av isolering och membran. Monteringen är därmed klar för panelmontering, utan att förhindras av att taket måste skottas för snö och is efter att membranen har monterats.

8. Kvalitets- och täthetsgarantier: Att upptäcka läckor efter att anläggningen installerats och är i drift innebär stora utmaningar både när det gäller var själva skadan har uppstått och vem som bär ansvaret. Vi finns på plats under hela installationstiden och eventuella skador på tak eller monteringssystem är vårt ansvar.

dårlig_membran

Rörliga gummibuffertar har förstört bitumenlagren, så taket är inte längre tätt.
Detta kan hända om solpanelerna är felaktigt monterade.

Intressant? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Funderar du på att ha solceller på taket? Kontakta oss!

Magnus Liedberg - Landschef Sverige

Magnus Liedberg

Landschef Sverige