Rehabilitering av tak i borettslag

Rehabilitering av tak i borettslag


Rehabilitering og omtekking av tak er noe vi har solid erfaring med i Protan Entreprenør.

På et eller annet tidspunkt vil gamle tak ha behov for å bli tekket om eller få en runde med omfattende vedlikehold, og da er vi en kompetent og rutinert samarbeidspartner.

Borettslag trenger nytt tak

Kolstadflaten borettslag på Saupstad i Trondheim er et godt eksempel på et typisk rehabiliteringsprosjekt vi har lang erfaring med.

Borettslaget består av 481 leiligheter i blokker som ble bygget i 1969. Den samlede takflaten for borettslaget er 15.000 kvadratmeter – mer enn dobbelt så mange kvadratmeter som gressmatta på Lerkendal stadion noen kilometer lenger nord i Trondheim.

Skånsomt for beboerne

Prosjektet med å rehabilitere og tekke om boligblokkene har gått over en periode på to år.

I tillegg til å bli tekket om med miljøvennlig takbelegg fra Protan, har også borettslaget investert i oppgradert taksikring for å gjøre oppfølging og løpende vedlikehold enklere og tryggere i fremtiden. Slik vil det nye taket få forlenget levetid, og neste runde med omfattende vedlikeholdsbehov vil ligge mange tiår frem i tid.

Erfaring og skreddersydde løsninger

Erfaring med denne typen prosjekter er viktig for å kunne finne skreddersydde løsninger som sikrer rask fremdrift og minst mulig påkjenning for beboerne mens arbeidet pågår. På blokkene i Kolstadflaten borettslag ble det benyttet spesialtilpassede bredder på takbelegget basert på størrelsen til taket, og med tilpasset antall flipper for å gjøre selve innfestingen av takbelegget enda lettere.